Disclaimers, Privacy, Voorwaarden en Copyright

Website Disclaimer

LiPmo Data Warehouse Xperts BV heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt LiPmo Data Warehouse Xperts BV geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site.

Privacyverklaring

Voor alle informatie die via deze site verzameld wordt, geldt dat alleen LiPmo Data Warehouse Xperts BV er gebruik van maakt. Andere organisaties mogen deze informatie niet inzien, tenzij LiPmo Data Warehouse Xperts BV wettelijk daar toe verplicht wordt.
Het kan gebeuren dat deze privacyverklaring door gewijzigde wettelijke omstandigheden aangepast moet worden. LiPmo Data Warehouse Xperts BV behoudt zich het recht voor om dat te doen.

Algemene Voorwaarden

Op alle activiteiten en offertes van LiPmo Data Warehouse Xperts BV en alle overeenkomsten waarbij zij direct danwel indirect partij is zijn (bij uitsluiting van toepassing) haar Algemene Voorwaarden van toepassing. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden wordt op eerste aanvraag kosteloos toegezonden.

E-mail Disclaimer

De informatie, verzonden in of met een e-mailbericht, afkomstig van LiPmo Data Warehouse Xperts BV, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mailbericht niet goed is ontvangen, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

LiPmo Data Warehouse Xperts BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan, noch voor de juistheid van de inhoud daarvan. In geen geval is LiPmo Data Warehouse Xperts BV aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op dit e-mailbericht.

Copyright

Copyright © 2005-2018 LiPmo Data Warehouse Xperts B.V. — Alle Rechten Voorbehouden.